NetSpeedMonitor x64 2.5.4.0

NetSpeedMonitor x64 2.5.4.0

Florian Gilles – Freeware –
ra khỏi 38 phiếu
5 Stars User Rating
NetSpeedMonitor là một mạng lưới nhỏ giám sát thanh công cụ của bạn trên thanh tác vụ Windows được thiết kế để được sử dụng trên máy tính chạy Windows XP, Windows Server 2003 hoặc Windows Vista. Với NetSpeedMonitor bạn có thể theo dõi tốc độ (lên - và hạ lưu) của mạng của bạn giao diện và lượng dữ liệu chuyển giao. Ngoài chú thích thanh công cụ với một tổng quan về lưu lượng truy cập nhanh chóng và ngắn (tháng, ngày nay, phiên làm việc), bạn cũng có thể thấy hàng ngày và hàng tháng thống kê lưu lượng truy cập. Tất cả dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu SQLite3 mã nguồn mở. NetSpeedMonitor toolbar yêu cầu không có trình điều khiển bổ sung như công cụ giám sát mạng khác làm!

Tổng quan

NetSpeedMonitor x64 là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Florian Gilles.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.602 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NetSpeedMonitor x64 là 2.5.4.0, phát hành vào ngày 09/05/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/05/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 2.5.4.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

NetSpeedMonitor x64 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của NetSpeedMonitor x64 đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho NetSpeedMonitor x64!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.602 UpdateStar có NetSpeedMonitor x64 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản